۱۳۸۸ اسفند ۱۳, پنجشنبه

بازداشت خبرنگار ايراني در ايتاليا بدليل تخطي از قانون دوشغله بودن و جنجال خبرگزاريهاي خارجي!

در پي بازداشت آقاي معصومي نژاد خبرنگار اعزامي صداوسيما به ايتاليا، سفارت ايران در ايتاليا بيانيه اي صادر كرد. متن اين بيانيه بشرح ذيل است:

بسمه تعالي
امت خداجوي ايران اسلامي

در پي جار و جنجال خبرگزاريهاي استكبار جهاني در زمينه بازداشت خبرنگار صداو سيما در ايتاليا، در راستاي اطلاع رساني شفاف كه سرلوحه كار دولت مهرورز است، بدينوسيله به اطلاع ميرساند بنابرگزارشهاي رسيده مردمي به دفتر رئيس محترم جمهور مبني بردوشغله بودن نامبرده و قانون مجلس مبني بر ممنوعيت تصدي دوشغل دولتي بطور همزمان، رئيس محترم جمهور كه از ابتداي تصدي خود بر قوي مجريه شعار قانونگرايي را سرلوحه كار خود قرار داده اند، اين مورد را به سازمان بازرسي اطلاع دادند. سازمان بازرسي هم نظر به حساسيت موضوع، سريعا مسئله را مورد بررسي موشكافانه قرار دادند و معلوم شد ايشان علاوه بر خبرنگاري صداوسيما، بطور همزمان به شغل شريف قاچاق اسلحه مشغول ميباشند. از آنجا كه هر دو اين مشاغل دولتي محسوب ميشوند و اشتغال ايشان به دو شغل در شرايطي كه هموطنان عزيز زيادي در جستجوي كار ميباشند، خلاف شعار عدالت و اشتغال زايي دولت محترم است، از ايشان خواسته شد از يكي از مشاغل استعفا دهند تا شخص ديگري، عهده دار شغل مربوطه شود ولي از آنجا كه ايشان شيفته خدمت بودند از انجام اين خواسته استنكاف كردند. بهمين خاطر دولت محترم جهت احترام به قانون، عليرغم رضايت كامل از نحوه كار ايشان ،از اينترپل درخواست استرداد نامبرده را كرده است. اين مسئله داخلي كه يك اختلاف خانوادگي است و در داخل خانواده قابل حل است، بدليل شيطنت سران فتنه و ايادي داخلي و خارجي آنها دستاويزي براي استكبار جهاني و رسانه هاي غربي شده است تا هجمه جديدي را عليه جمهوري اسلامي آغاز كنند. بنابراين از امت هميشه در صحنه درخواست ميشود پس از نماز دشمن شكن جمعه بصورت خودجوش در جلوي سفارت ايتاليا تجمع كنند و دخالت اين كشور را در امور داخلي ايران بشدت محكوم نمايند.